” Ông Tây Trịnh Công Long ” Và Kỉ Niệm Với Họ Trịnh

Tiến sĩ triết học người Đức Frank Gerke Trịnh Công Long không chỉ mê nhạc Trịnh mà còn mê say văn học Việt một cách kỳ lạ. Frank từng dạy học ở ĐH Văn Hiến (TP.HCM), hiện là giảng viên của ĐH Văn Lang (TP.HCM), dạy môn văn học ứng dụng, dạy văn và nghiên cứu tiếp về văn học Việt Nam. 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *