Cuộc Hội Ngộ Của Các Nhạc Sĩ Tài Danh Trước 1975 Tại Phòng Thu Nguyễn Đức

Cuộc Hội Ngộ Của Các Nhạc Sĩ Tài Danh Trước 1975: Nhạc Sĩ Y Vũ, Đài Phương Trang, Bảo Thu, Mạnh Quỳnh, Nguyễn Đức, Nhà Sưu tập Phương Chánh Hùng Tại Phòng Thu Nguyễn Đức

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *